Kupując mieszkanie musimy mieć na uwadze szereg dodatkowych kosztów związanych z jego zakupem. Powinniśmy być przygotowani nie tylko na pokrycie opłaty notarialnej, ale także podatku. Dowiedz się z jakimi opłatami notarialnymi musisz się liczyć decydując się na zakup mieszkania.

Zakup mieszkania to transakcja związana z przeniesieniem prawa własności. Jest to czynność prawna wymagająca sporządzeniu aktu notarialnego, przez uprawnioną do tego osobę, czyli notariusza.
Notariusz za swoje usługi, może pobierać opłaty. Na jego wynagrodzenie składa się taksa notarialna (+VAT) za sporządzenie umowy sprzedaży, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki czy pełnomocnictwo. W przypadku nabycia nieruchomości – mieszkania na rynku wtórnym, taksa notarialna jest zależna od wartości przedmiotu czynności notarialnej.
Opłata za odpis aktu notarialnego
Z reguły potrzebujemy kilka egzemplarzy – po jednym dla stron umowy oraz innych instytucji (np. urząd miasta, starostwo) , w związku z czym musimy wnieść opłatę za każdą kopię. Koszy odpisu aktu notarialnego ustala samodzielnie notariusz, licząc stawkę za każdą stronę dokumentu. Kwota za sporządzenie odpisu dokumentu zazwyczaj zaczyna się od 6 zł wzwyż.
Opłaty stałe
Przekazywane przez notariusza do właściwego sądu rejonowego. Do tych opłat zaliczają się między innymi: opłata za założenie księgi wieczystej, opłata za dokonanie wpisu prawa własności do księgi wieczystej, czy też opłata za dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej.
Opłaty sądowe
Opłaty te związane są z przeniesieniem prawa własności, ponoszone są na rzecz Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca położenia naszej nieruchomości. Opłaty sądowe, które możemy wyróżnić w trakcie nabywania nieruchomości z rynku wtórnego to przede wszystkim:
100 zł – opłata sądowa za założenie księgi wieczystej (w przypadku, gdy nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej),
200 zł – opłata sądowa za wpis prawa własności,
200 zł – opłata sądowa za wpis hipoteki,
60 zł – opłata sądowa za wpis służebności (w przypadku jej występowania).
Koszty dodatkowe
Kupno mieszkania może generować dodatkowe opłaty, takie jak np. podatek od czynności cywilnoprawnych, tzw. podatek PCC. Podatek ten wynosi 2% od ceny transakcyjnej, tak wiec jego ostateczna kwota uzależniona jest od wartości nieruchomości. W przypadku, gdy nabycie nieruchomości jest finansowane z kredytu bankowego (hipotecznego), notariusz naliczy także podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 19 zł od ustanowienia hipoteki na rzecz banku.