Jednym z istotnych elementów hodowli zwierząt jest ich karmienie. Można to robić różnymi produktami, ale aby zwierzęta były zdrowe, silne i tym samym dawały produkty wysokiej jakości, należy zwracać uwagę na jakoś pokarmu. Produkty, którymi żywione są zwierzęta, powinny być pożywne, dobrej jakości i zapewniać zwierzętom wszystkiego, czego potrzebują do prawidłowego rozwoju. Jedną z karm, która jest uważana za dobrą i wartościową jest gniecione ziarno kukurydzy.

Dlaczego gniecione ziarno kukurydzy?

Jest to karma pożywna, dobrej jakości, która ma dobre opinie wśród hodowców. Jest to jedna z odmian pokarmu kukurydzianego dla zwierząt hodowlanych. Może być stosowana dla wszystkich grup zwierząt, często karmione jest nią m.in. bydło. Gniecione ziarno jest wolniej rozkładane w żwaczu, a dzięki temu skrobia dostaje się do jelita cienkiego i tam następuje jej strawienie. Zaletą tego jest lepsze wykorzystanie energii przez zwierzęta. Zawiera dużo łatwostrawnych węglowodanów, ale z kolei mało włókna, dzięki temu wśród zbóż kukurydza ma najwyższą wartość energetyczną, dodatkowo tłuszcz kukurydziany bogaty jest w witaminę E, posiada także duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Nie zawiera substancji antyodżywczych, z tego powodu jest smaczne i chętnie konsumowane przez zwierzęta hodowlane. Ma ono wiele zalet i z tego powodu jest chętnie wykorzystywane.

Gniecione ziarno kukurydzy, dla jakich zwierząt?

Ze względu na to, że jest to dobry rodzaj karmy, można nią żywić wiele zwierząt, z korzyścią dla nich oraz produktów, jakie dają. Stosuje się ja dla:

 • krowy mleczne szczególnie w okresie laktacji,
 • bydło opasowe,
 • drób,
 • trzoda chlewna.

Zalety żywienia gniecionym ziarnem kukurydzy – informacje

Ten rodzaj pokarmu ma swoje zalety, do których można zaliczyć:

 • jest bardzo dobrze trawione przez bydło,
 • zawiera dużą wartość energetyczną, co jest szczególnie istotne dla młodych rozwijających się zwierząt,
 • można ją podawać w dwóch formach: suchej oraz zakiszonej,
 • jest dobrze przyswajalna,
 • jest bogata w potrzebne witaminy, a także minerały,
 • pomaga uniknąć chorób metabolicznych u zwierząt,
 • można ja podawać większości zwierząt hodowlanych, bez obaw, że będą występowały niedobory w żywieniu, czy braki potrzebnych do prawidłowego rozwoju substancji odżywczych,
 • zapewnia podaż skrobi zarówno tej ulegającej rozkładowi w żwaczu, jak i tej rozkładającej się w jelicie cienkim,
 • nie zawiera żadnych substancji antyżywieniowych.

Kukurydza podawana w różnych formach mielonej, w całości, kiszonej czy gniecionej jest karmą dobrej jakości, zapewniającą zwierzętom hodowlanym odpowiedni rozwój. Jest to szczególnie istotne, ponieważ chore, żywione złą karmą zwierzęta, mogą mieć wyższą śmiertelność i dawać produkty gorszej jakości, co w konsekwencji odbije się na finansach hodowcy. Z tego powodu trzeba dbać o zwierzęta hodowlane, zapewniając im odpowiednią karmę, a taką jest gnieciona kukurydza, zarówno w formie suchej, jak i kiszonej