Decydując się na budowę budynku przeznaczonego do użytku publicznego musimy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy spełnić kilka warunków, które pozwolą na dopuszczenie budynku do użytku. Najważniejszym z nich jest utworzenie drogi ewakuacyjnej, która pozwoli w prosty sposób wydostać się na miejsce zbiórki ewakuacyjnej w razie pożaru lub innego zagrożenia.
Jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową to zapewnione muszą być również strefy bezpieczeństwa, ich powstanie umożliwiają drzwi przeciwpożarowe, które wydzielą nam obszary ograniczone od obecności ognia. Są one bardzo istotne w takich miejscach jak szpitale, gdzie całkowita ewakuacja ludzi z budynku nie zawsze jest możliwa. Kolejnym ważnym elementem jest obecność gaśnic oraz hydrantów. Dzięki nim osoby znajdujące się w miejscu wybuchu ognia mają szansę zgasić go w zarodku, znacznie zwiększa to szansę na pozytywny rozwój sytuacji.

Dawniej były to główne warunki, które musiały być spełnione, aby budynek był dopuszczony do użytku publicznego. W dzisiejszych czasach ze względu na znaczny rozwój technologii musimy również zadbać o mechanizmy szybkiego reagowania, a zatem należy założyć odpowiednie alarmy, które dotrą nie tylko do osób znajdujących się na terenie placówki, ale również bezpośrednio do służb ratunkowych. Ma to na celu skrócenie czasu oczekiwania na przyjazd specjalistycznej pomocy.

Wszystkie te procedury wymagają dodatkowego nakładu gotówki, jednak są one niezbędne do zachowania bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Nadal ogień jest jednym z najniebezpieczniejszych żywiołów, z którym nie zawsze udaje nam się wygrać. Aby ograniczyć ilość ofiar w związku z pojawieniem się tego zagrożenia musimy wprowadzić działania, które pozwolą nam na szybszą reakcję oraz ucieczkę ludzi. Dzięki temu wszyscy będziemy mogli czuć się bezpieczniej w miejscach publicznych.
Pamiętajmy również o tym, aby dokładnie oznakować budynek, co może dodatkowo ułatwić nam walkę z ogniem oraz ucieczkę.