Stary, zużyty kaloryfer często nie pasuje już do nowego wystroju naszego mieszkania. Decydujemy się wtedy na jego wymianę. Z tego artykułu dowiesz się, jak zrobić to, aby wszystko było wykonane zgodnie z prawem.

Wymiana grzejnika w mieszkaniu własnościowym jest możliwa. Aby tego dokonać należy sporządzić odpowiedni wniosek, który następnie należy złożyć do zarządu danej spółdzielni mieszkaniowej, pod którą podlega nasze mieszkanie. Nie ważne, czy jest to mieszkanie własnościowe, czy nie – wniosek z prośbą o wymianę grzejnika jest konieczny. Jeśli tego nie zrobimy, to grozi za to odpowiedzialność finansowa i prawna. Wymiana grzejnika nie jest zwykłą wymianą dla nas samych, ponieważ po zmianie mogą zmienić się różne bilanse i parametry, który wpływają także na współmieszkańców.

Wymiana grzejnika bez żadnej wiedzy zarządu spółdzielni mieszkaniowej nie jest odpowiedzialna, ponieważ nie znamy warunków stanu technicznego, na podstawie których wykonuje się wymiany. W efekcie nasi sąsiedzi przykładowo mogą nagle zapłacić większe rachunki za ogrzewanie, niż my lub mogą wystąpić inne poważne problemy techniczne.

Wniosek do zarządu spółdzielni mieszkaniowej dotyczący wymiany grzejnika w mieszkaniu własnościowym powinien zawierać:
– dane osoby, która składa wniosek (imię, nazwisko, adres, telefon),
– datę oraz miejsce sporządzenia wniosku,
– dane zarządu, do którego składamy wniosek,
– w treści wyrażenie prośby o wymianę grzejnika w mieszkaniu wraz z danymi mieszkania,
– informacja w jakim pomieszczeniu planuje się wymienić grzejnik,
– prośba o podanie warunków wymiany oraz sposobu obliczenia mocy grzewczych dla wymienionego grzejnika, ‘
– czytelny podpis wnioskodawcy.