Projekt organizacji ruchu to komplet dokumentów niezbędnych do wykreowania sposobów poruszania się po drogach na czas wykonywania nowej lub reorganizacji starej drogi. Pozwala on na wykonanie prac drogowych w odpowiednim zakresie, zgodnie z wytyczonymi standardami i przepisami. W jaki sposób można stworzyć taki plan i kto może to zrobić?

Kto może wykonać projekt?

Autorem projektu organizacji ruchu w teorii może być każdy, ponieważ nie są wymagane specjalne uprawnienia do stworzenia takiego dokumentu. Jednakże inwestorzy najczęściej decydują się skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy, która zatrudnia pracowników potrafiących zrobić coś takiego sprawnie i należycie. Choć więc teoretycznie projekt organizacji ruchu może wykonać każdy, to nie każdy będzie potrafił zrobić go, czy to ręcznie, czy przy pomocy programu CAD.

Jak stworzyć projekt?

Do stworzenia projektu niezbędne będzie uzyskanie odpowiednich zezwoleń, opinii i zatwierdzeń. Będą one niezbędne do tego, aby móc wytyczyć nowe drogi, namalować oznaczenia poziome, postawić znaki pionowe i sygnalizację świetlną. W przypadku organizacji czasowej ruchu niezbędne jest wykorzystywanie dobrych, sprawdzonych rozwiązań, które pozwolą poruszać się po remontowanych drogach w sposób sprawny, bez większych utrudnień w komunikacji drogowej. To nie tylko wytyczanie objazdów, ale również wytyczenie godzin pracy, czy przeorganizowanie trasy ruchu, tak aby sprawnie mogły poruszać się po drodze remontowanej pojazdy.

W wytyczaniu projektu ważne jest, aby zbadać natężenie ruchu na danym obszarze w różnych godzinach i zaplanować przebieg prac w godzinach, które nie utrudniają go znacząco. Należy także namalować tymczasowe oznakowanie poziome, ustawić nowe znaki i wszystko to zorganizować tak, aby komunikacja drogowa na danym odcinku była jak najmniej problematyczna, włączając w to również trasy przejazdów pojazdów komunikacji miejskiej czy ruchu pieszego. Wszystko to musi zostać uwzględnione na papierze – im czytelniejszy jest projekt, tym lepiej dla wykonawców!

 

Kategoria: remont